Házi segítségnyújtás


HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, gondoskodásra mástól nem számíthatnak. 

Az igénylőt gondozásban, ápolásban lakásán, lakókörnyezetén belül részesítjük. A gondozás során a célunk az önálló életvitel fenntartása, a szociális és mentális állapot javítása.

A házi segítségnyújtás szolgáltatás keretében két szolgáltatási altípus került megkülönböztetésre. A szociális segítés és a személyi gondozás körébe tartozó tevékenységek elválnak egymástól. Ezzel biztosítjuk, hogy az igénybevevő szükségleteihez illeszkedő ellátás történjen.

Szolgáltatások

 

·       takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószoba, fürdőszoba, konyha és illemhelyiség)  

·       mosás, vasalás

·       bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

·       segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás

·       ruhajavítás

·       közkútról, fúrtkútról vízhordás, tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása

·       télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt

·       kísérés

·       fürdetés

·       öltöztetés

·       ágyazás, ágyneműcsere

·       inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

·       haj, arcszőrzet ápolás

·       száj, fog és protézis ápolása

·       körömápolás, bőrápolás

·       folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

·       mozgatás ágyban

·       decubitus megelőzés

·       felületi sebkezelés

·       sztómazsák cseréje

·       gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

·       vérnyomás és vércukor mérése

·       hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

·       kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

·       kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való

·       segítségnyújtás

·       a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése

·       segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

·       szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

·       információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

·       családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

·       az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

·       ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

 

 

Személyi térítési díj fizetésének módja és ideje

A házi segítségnyújtás térítésköteles szolgáltatás. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 25 %-át, amennyiben az ellátott étkeztetésben és házi segítségnyújtásban is részesül, úgy a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg jövedelmének 30 %-át. A térítési díjat egyszeri készpénzfizetési számlán kell befizetni, tárgyhót követő hónap tízedik napjáig.