Idősek Nappali ellátása


IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA (IDŐSEK KLUBJA)

 

Napközbeni fizikai, mentális, pszicho-szociális, egészségügyi ellátással biztosítani az ellátottak életminőségének megőrzését közösségi formában.

Az idősek nappali ellátása pótolja a hiányzó családi gondoskodást. Célja az egyedüllétek megszüntetése és a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése. A 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős, többnyire magányos, egyedül élő, vagy napközben egyedül maradó emberek számára biztosítunk tartalmas nappali elfoglaltságot, igény szerint meleg étel biztosításával, illetve az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésével (fürdési, mosási lehetőség).

 

Fizikai ellátás keretében nyújtott szolgáltatás

 • étkezés
 • fürdési, mosási lehetőség

 

Egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatás

 • gyógyszerek felíratása, kiváltása
 • védőoltások biztosítása
 • prevenciós szűrések
 • vércukor-, vérnyomás-, testsúlymérés
 • tájékoztató, egészségmegőrző előadások

Pszichés gondozás

 • társas kapcsolatok kiépítése, közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése
 • életvezetési tanácsadás
 • egyéni mentális állapot felmérésen alapuló szinten tartás, fejlesztés

Rendszeres szabadidős tevékenységek

 • Hagyományőrző daléneklés
 • Újság olvasás, televízió-nézés
 • Kártya, társasjáték
 • Filmklub
 • Ismeretterjesztő, egészségmegőrző előadások
 • Ünnepkörökhöz (karácsony, farsang, húsvét) kapcsolódó kézműves foglalkozások
 • Születésnapok, névnapok megünneplése

 

Az szolgáltatás igénybevételének módja

Az ellátás önkéntesen, saját kérésre vehető igénybe. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője megállapodást köt.

Az idősek klubjának szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe, személyi térítési díjat csak az étkeztetést is igénybe vevő klubtagjainknak kell fizetni, abban az esetben, ha jövedelmük alapján térítési díjat kötelesek fizetni az étkezésért.